krowa mamka
typu użytkowy mięsnego lub typu użytkowego kombinowany o mięsnym kierunku jej użytkowania

opasy
do wariantu Dobrostan opasów kwalifikuje się bydło w wieku poniżej 18. miesiąca życia przeznaczone do opasu o zgłoszonym w komputerowej bazie danych IRZ:

  • typie użytkowym mlecznym, wskazane jako mleczny – opasowy albo opasowy,
  • typie użytkowym mięsnym, wskazane jako mięsny – opasowy albo opasowy,
  • typie użytkowym kombinowanym, o kierunku użytkowania:
    • mleczny – opasowy, albo
    • mięsny – opasowy, albo
    • opasowy.

W przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją ekoschemat Dobrostan zwierząt – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca do ukończenia 18 miesiąca, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej przez 120 dni.

W przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją ekoschemat Dobrostan zwierząt – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca, utrzymywane w danym gospodarstwie, w tym okresie, co najmniej przez 120 dni, przy czym przyjmuje się, że opasy te osiągają masę ciała 300 kg w wieku 8 miesięcy.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.