O nas

Dowiedz się kim jesteśmy

Czym jest PPZW?

Porozumienie organizacji i podmiotów skupiająca się na zrównoważonym rozwoju europejskiej wołowiny od pola do stołu.

PPZW jednoczy i koordynuje programy zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, aby zapewnić wymierny i pozytywny wpływ w łańcuchu wartości wołowiny. Działamy zgodnie z zasadami Europejskiego Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Wołowiny (ERSB) i innych ważnych organizacji międzynarodowych.

PPZW reprezentuje

rolników

Nasza wizja

Wierzymy, że możemy osiągnąć stan, w którym wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny będą przyjazne dla środowiska, odpowiedzialne społecznie i opłacalne ekonomicznie.

Nasza misja

Zapewnienie, że wszystkie ogniwa łańcucha wartości wołowiny współpracują w osiąganiu mierzalnych, pozytywnych rezultatów i ciągłe doskonalą się w obszarze kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto dołączyć do PPZW?

Dołącz do nas, aby współpracować z organizacjami zaangażowanymi w ciągłą poprawę zrównoważenia produkcji polskiej wołowiny.

Rolnicy i pokrewne organizacje branżowe

  • Wdrażaj zrównoważone praktyki rolnicze w swoich gospodarstwach.
  • Wykazuj ciągłe doskonalenie poprzez osiąganie założonych celów.
  • Pomóż nam ukształtować wspólną wizję przyszłości branży wołowiny, będąc partnerem w dyskusjach.

Przetwórstwo, handel detaliczny i gastronomia

  • Pomóż swoim dostawcom wdrożyć  praktyki zrównoważonego rozwoju.
  • Przedstaw swoim klientom postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw.
  • Zapewnij większą znajomość korzyści dla przemysłu mięsnego.

Grupy społeczeństwa obywatelskiego

  • Bądź częścią ogólnoeuropejskiej grupy współpracy pomiaru i rozwiązywania wielu aspektów zrównoważenia produkcji wołowiny.
  • Promuj zrównoważony rozwój produkcji wołowiny i aktywnie przyczyniaj się do postępu.

Nasze cele i wskaźniki rezultatu

Środowisko

Cel: Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.

Leki dla zwierząt

Cel: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku. Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Cel: Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku)

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.

Zarządzanie gospodarstwem

Cel: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.

Odporność ekonomiczna

Cel: Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej.

Struktura Platformy

Producenci żywca wołowego

Przetwórcy

Dystrybutorzy

Naukowcy

Jednostki rządowe

Organizacje pozarządowe

I

Producenci żywca wołowego

I

Walne zgromadzenie członków

I

Biuro platformy

Zarząd Platformy

Wybory Przewodniczącego i członków zarządu odbyły się w dniu 15.10.2019 r. podczas I posiedzenia Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jerzy Wierzbicki

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący

PZPBM

Marcin Sokołowski

Marcin Sokołowski

Członek Zarządu

OSI Food Solutions Poland

Tomasz Kurpiewski

Tomasz Kurpiewski

Członek Zarządu

Mc Donald’s Polska

Jacek Zarzecki

Jacek Zarzecki

Członek Zarządu

PZHiPBM

Agnieszka Maliszewska

Agnieszka Maliszewska

Członek Zarządu

Polska Izba Mleka

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński

Członek Zarządu

Fundacja ORIGINAL

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Mogłeś uzyskać nawet 700 zł do opasa albo 1550 zł do krowy mamki!
Każdego dnia tracisz 1 %. Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca – to inni zarobili a Ty nie.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Każdego dnia tracisz 1 % Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca – to inni zarobili a Ty nie.
Mogłeś uzyskać nawet 700 zł do opasa albo 1550 zł do krowy mamki!