Realizowane Działania

Czym się zajmujemy?

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny jest uznana przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. 

 

Czym jest ERBS?

Europejski Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) to organizacja skupiona na zrównoważonym rozwoju europejskiej wołowiny zgodnie ze strategią od pola do stołu. ERBS jednoczy i koordynuje projekty zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, aby wywierać wymierny i pozytywny wpływ na łańcuch wartości w sektorze wołowiny. Działania ERBS są dostosowane do zasad Globalnego Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Wołowiny (GRSB) i innych, największych organizacji międzynarodowych skupionych na zrównoważonej produkcji oraz wspierających wszystkie aspekty łańcucha produkcji wołowiny i czyniących je bardziej przyjaznymi dla środowiska, społeczeństwa i opłacalnych ekonomicznie.

Nasze podejście

„Efektywna produkcja bezpiecznej, wysokiej jakości produktów rolnych w sposób, który chroni i poprawia środowisko naturalne, warunki społeczne i ekonomiczne rolników, ich pracowników oraz społeczności lokalnych, a także zapewnia zdrowie i dobrostan wszystkich hodowanych gatunków”

N

Misja ERBS

Wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny są uznawane za przynoszące wymierne i pozytywne skutki oraz ciągłe doskonalenie kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju.

N

Cele ERBS

ERBS współpracuje z innymi organizacjami zaangażowanymi w ciągłą poprawę zrównoważenia europejskiej produkcji wołowiny oraz uznaje i wzmacnia programy krajowe i lokalne.

N

Dlaczego?

Europa ma zróżnicowane systemy produkcyjne i klimat. Dlatego ERBS przyjmuje i wspierazainteresowane strony w opracowywaniu własnego podejścia w sposób właściwy lokalnie.

ERBS zdobywa entuzjazm całego naszego łańcucha dostaw. Naszym celem jest wprowadzanie zmian i wspieranie zrównoważonej produkcji wołowiny.
Claire Donoghue

Chair, ERBS

Grupa Robocza Leczenie Zwierząt

Przewodniczący
lek. wet. Jacek Łukaszewicz
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Cele: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).

Zakres Prac

Opracowanie rekomendacji, co do utrzymania lub zmiany celu.

Opracowanie rekomendacji, co do wyboru narzędzia do monitorowania zużycia antybiotyków w gospodarstwie, system państwowy, rozwiązania branżowe, inne.

Opracowanie rekomendacji, co do metod obniżenia zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach.

Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w systemie QMP.

Grupa Robocza Zdrowie i Dobrostan Zwierząt

Przewodniczący
Jacek Zarzecki
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Cele Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt

Zakres Prac

  • Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).
  • Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.
  • Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.
  • Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.

Grupa Robocza Zarządzanie Gospodarstwem

Przewodniczący
Piotr Romaszewski
ABP Poland Sp. z o.o.

Cele: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.

Zakres Prac

Poprawa genetyki bydła poprzez budowanie świadomości wśród hodowców, krycie krów rasami mięsnymi (projektowanych w bliskiej przyszłości do brakowania).

Propagowanie programów szczepień BVD, BRSV, IBR zmniejszających śmiertelność a tym samym poprawiających bilans P&L.

Poprawa zarządzania cielętami poprzez stosowania wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych oraz paszy w pierwszych trzech miesiącach życia, poprawa śmiertelności oraz potrojenie wagi cieląt w okresie trzech miesięcy od urodzenia.

Zastosowanie intensywnego opasu z zastosowaniem dedykowanych mieszanek paszowych – cel w 15 miesięcy od urodzenia uzyskanie wagi min. 650 kg oraz wybojowości min 53% ( HF), AVG daily gain 1,5 kg.

Poszukiwanie alternatywnych źródeł paszy, pokruch chipsowy, z produkcji cukierniczej, odpady czekoladowe, przemysł spirytusowy oraz cukrowniczy itp. – źródła energii oraz białka.

Zysk, krótszy opas, większa rotacja bydła, większy przychód ze sprzedaży, premia za „młode mięso” oraz marmurek! Przy okazji — wskaźnikowo – redukcja emisji gazów cieplarnianych GHG/kg WBCO pracowanie prostego kalkulatora kosztów opasu.

Grupa Robocza Efektywność Ekonomiczna

Przewodniczący
Jerzy Wierzbicki
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Cele: Poprawa jakości kulinarnej mięsa wołowego.

Zakres Prac

Poprawa jakości ekonomicznej, produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 15.05.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 15.05.br.