Za każdą krowę mamkę w systemie QMP – 250 zł
Za każdy opas w systemie QMP – 130 zł
Ważne! Dla tych którzy przystąpili do ekoschematu Dobrostan zwierząt dla bydła QMP nie ma limitów i dotyczy wszystkich zwierząt w gospodarstwie i objętych certyfikatem QMP

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.