Jeśli spełniają kryterium wieku to tak.
Do płatności dobrostanowej za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu opasów zgodnie z wymogami systemu QMP kwalifikują się te opasy, które są wymienione w certyfikacie potwierdzającym zgodność z wymogami systemu QMP, spełniły kryterium wieku oraz miały prawidło określony kierunek użytkowania ( patrz punkt – czy jałówka może być opasem, jeśli w IRZ jest od razu tak przeznaczona?) i były utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie, w którym ten rolnik przestrzegał wymogów w ramach tej praktyki (patrz punkt – Czy wszystkie zwierzęta w danej grupie technologicznej muszą się liczyć do certyfikacji?).

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.