Nie.
To rolnik jest właścicielem swoich zwierząt i może sprzedawać dowolnemu zakładowi. Jednakże należy zauważyć, że zakład mięsny, który sam posiada certyfikat QMP może zaoferować większą stawkę za bydło QMP.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.