Działanie jest wpisane do KPS do 2027 roku.
Certyfikat jest ważny przez rok (12 miesięcy), co roku rolnik sam decyduje, czy chce przedłużyć na kolejny rok.
Opłata za certyfikat i za udział w systemie jest ponoszona każdorazowo, jeśli rolnik decyduje się przedłużyć uczestnictwo o kolejny rok.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.