1. Przystąpić do systemu QMP
  2. Składając wniosek o płatności dobrostanowe zaznaczyć Praktyka: utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP

w jednym z poniższych działań:

  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach
  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym
  • Wariant Dobrostan opasów
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.