Wniosek o certyfikację do JC -> Uzyskanie certyfikatu przed 15 maja 2024 r. -> Uwzględnienie we wniosku do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie ekoschematu Dobrostan zwierząt dla bydła QMP

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.