Nabór ekspertów do Grup Roboczych Platformy

lip 9, 2020

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) poszukuje ekspertów do 5 tematycznych zespołów roboczych:

Środowisko (emisja gazów cieplarnianych) – Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli  – Przewodniczący dr hab. Jacek Walczak Instytut Zootechniki PIB Balice

Leczenie zwierząt – Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego – Przewodniczący  lek. wet. Jacek Łukaszewicz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Zdrowie i dobrostan zwierząt – Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt – Przewodniczący Jacek Zarzecki Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Zarządzanie gospodarstwem – Wzmocnienie stabilności hodowli bydła – Przewodniczący Piotr Pilarski ABP Poland Sp. z o.o.

Jakość kulinarna – Przewodniczący Jerzy Wierzbicki Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zapraszamy do uczestnictwa osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia do dnia 18 września 2020 r. na adres e-mail: biuro@beef.org.pl Celem działania zespołów roboczych jest: diagnoza i opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, wypracowanie rekomendacji we wskazanym zakresie, ocena stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce.

Podobne Posty