Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

wrz 21, 2023

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 08.09.2023 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, z udziałem przedstawicieli sektora, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji, została zaprezentowana i przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Strategia Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2022”, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który MRiRW przyjął jesienią 2016 i została przyjęta w dniu 07.05.2018 przez Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyjęta aktualizacja po nazwą strategia „Polska Wołowina 2030” jest kontynuacją jej wcześniejszej wersji i odpowiada na obecne wyzwania.

Nowe wyzwania dla sektora wołowiny to:

  • unijna strategia “Od pola do stołu”,
  • unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego,
  • zmiana preferencji konsumentów,
  • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej,
  • skutki wojny na Ukrainie i integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

Kluczowe obszary działania w Strategii:

  • zwiększenie ceny poprzez certyfikaty zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów – dobrostanu oraz ochrony klimatu,
  • zwiększenie ceny poprzez wdrożenie systemów produkcji wołowiny o wysokiej jakości kulinarnej,
  • zwiększenie ceny poprzez wzmocnienie partnerskiej współpracy rolników z przetwórcami,
  • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez wzmocnienie doradztwa rolniczego o charakterze techniczno-ekonomicznym,
  • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez poprawę genetyki w stadach krów mięsnych oraz cieląt pochodzących od krów mlecznych z krzyżowania towarowego.

Przyjęto następujący sposób wdrażania strategii „Polska Wołowina 2030”, coroczny przegląd strategii wspólnie z MRiRW i przyjmowanie krótkoterminowych celów na dany rok. Takie podejście zapewnia z jednej strony postępowanie zgodnie z wytyczonymi długoterminowymi celami jak i również umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zaproponowane dwa cele na 2023 rok uzyskały poparcie Pana Ministra i zostały przyjęte do realizacji:

Cel 1/2023 Rozszerzenia pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego, obok dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupu buhaja hodowlanego ras mięsnych.

Cel 2/2023 Ujęcie w najbliższej zmianie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w ramach ekoschematów wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesieniem w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu.

Z założenia prace nad celami krótkoterminowymi na 2024 będą wypracowane we współpracy z MRiRW i chcielibyśmy przyjąć je jeszcze w 2023 r. na posiedzeniu Porozumienia Rolniczego.

Przygotowanie strategii zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, a patronat nad jej przygotowaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strategia „Polska Wołowina 2030”

#FunduszePromocji

Podobne Posty

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.