– Pytanie w kontekście dopłaty dobrostanowej utrzymanie bydła 120 dni w gospodarstwie. Dwa miesiące przed złożeniem wniosku o płatność dobrostanową było w gospodarstwie, czy po miesiącu będzie objęte?

A) rolnik zawnioskował o płatność dobrostanową po raz pierwszy Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 lit. h rozporządzenia dobrostanowego (1), do wyliczenia płatności dobrostanowej w ramach Dobrostanu opasów kwalifikuje się opasa, który był utrzymywany przez rolnika co najmniej...

– Szkolenie z zakresu antybiotyków do kiedy rolnik musi zrobić?

Zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), rolnik wnioskujący o wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt (od kampanii 2024 r.) będzie zobowiązany do odbycia bezpłatnego, jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie...

Jak uzyskać certyfikat?

Wybieram Jednostkę Certyfikującą > Dopełniam formalności > Przechodzę pozytywnie kontrolę > Otrzymuję Certyfikat QMP
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.